PINČOVÉ, KNÍRAČI, DOGOVITÍ A ŠVÝCARŠTÍ SALAŠNIČTÍ PSI

Přehled plemen FCI zařazených do skupiny pinču, kníračů, molossů a švýcarských salašnických psů. Jsou zde plemena psů vytvořená jako:
Pinčové: - mimo dobrmana byli předci těchto psů hojně používání pro lov hlodavců, především krys.(opičí pinč vznikl jako mazlížek křížením bruselského grifonka a malého pinče. Oba jeho předci, ale byli využíváni
k lovení hlodavců). Dobrman byl vyšlechtěn Durynským výběrčím daní K.L.Dobermannem jako ostrý a respekt vzbuzující pes na obranu před útoky. Vznikl křížením německých pinčů s různými kříženci. Údajně byly ale přikříženy i rasy jako: manchesterský teriér, greyhaund, beauceron, rotvajler nebo německý ohař. Pinčové obecně jsou velmi inteligentní, energičtí a ostražití psíci. Pro jejich učenlivost je pro ně vhodný výcvik poslušnosti. Díky vytrvalosti a obratnosti se uplatní ve psích sportech jako je agility, flyball, tanec se psem, dog frisbee a další. Ti větší se díky přirozené ostrosti hodí i pro služební výcvik. Jsou to příjemní rodinní psi a nejspokojenější jsou, když mají neustále co dělat. Proto se, zvláště ti větší, hodí do sportovně založené rodiny. Kvůli hladké srsti však není moc dobré nechávat je celoročně venku v kotci.
Knírači: - stejně jako pinčové byli i knírači primárně určení pro hubení drobných škůdců. Byli ale používáni i k hlídání usedlostí, usměrňování stád na pastvě, ale byli dokonce i zapřaháni do vozíků s nimiž se jezdilo na trh. Duší jsou to sice teriéři, ale nebyli mezi ně zařazeni zřejmě proto, že je lovci nikdy nepoužívali k norování. Jinak jsou to všestranně nadaní psi vhodní pro psí sporty i služební výcvik. Jsou učenliví, ostražití a ke známým přítulní, ale jsou také trochu svéhlaví a někteří příliš rádi štěkají. Těžko si zvykají na nový domov a obzvláště neradi mění pána. Jejich srst je hrubá, odolná a téměř nelíná. Pokud nejsou výstavně nedeni, srst postačí dvakrát ročně protrimovat a mohou být i celoročně v kotci.
Dogovití: - Molossové jsou velcí, mohutní, sebevědomí a tvrdí psi. Obvykle bývají klidní až leniví, ale jsou schopni bleskurychlých reakcí - ozvláště nabydou-li dojmu, že jejich rodina či její majetek jsou v ohrožení. Jsou to psi sice dosti nezávislí, ale své rodině jsou natolik věrní, že případný nový majitel nebude takovýmto psem již respektován. Při správném vedení je sice šance na úspěch, ale i tak to bude vyžadovat spoustu času a trpělivosti. Tito psi jsou si dobře vědomi své síly, že se neobtěžují zbytečným štěkáním. Vědí moc dobře, že již svým vzhledem vzbuzují respekt. Pro svou samostatnost a mohutnost nejsou příliš vhodní pro výcvik nebo psí sporty. Výborně se ale uplatní jako tažní psi a pro střežení pána a jeho majetku. Tato vlastnost je jim vrozená a není třeba ji nijak výrazně cvičit. Rozmazlování nebo naopak tvrdá drezúra pro ně taktéž není to pravé - obojí by mohlo mít velmi nepříjemné důsledky. Ideální je pro ně klidný psovod, který už má s vedením psů dostatek znalostí a zkušeností. Pro život v kotci nejsou příliš vhodní, protože pak ztrácí pouto k pánovi a to by u takto silných psů mohlo být i nebezpečné. Jinak záleží také na typu osrstění. Až na několik málo vyjímek byli, předci moderních zástupců tohoto typu majestátního psa, určeni především k obraně kmenů trpících nájezdy a vpády cizích mocností a nepřátelských kmenů. Uplatňovali se i jako skuteční bojoví psi, tedy psi, kteří skutečně bojovali v arénách buď s divokými šelmami(pumy, jaguáři, medvědi ad.)nebo přímo s gladiátory(lidmi). Také pomáhali lovcům při lovu velkých kočkovitých šelem nebo stopovali a zadržovali uprchlé otroky. Dalším jejich využitím bylo samostatné střežení mnohohlavých stád dobytka před predátory. Jiní byli zase cvičení přímo do skutečného boje - uplatnili se v táborech mnoha vojevůdců. Výjimkami o kterých jesem se již výše zmínila jsou molossové určení jako pracovní plemena. Například Svatobernardský pes pochází sice z potomků římských bojových psů, ale již v 10.století založil mnich jménem Bernard z Menthonu horský hospic. On a jeho kolegové pak vyšlechtili psi k zachraňování poutníků překračujících švýcarské Alpy. Takže podoba a povaha již předků tohoto dobromyslného psa se sformovala k těmto účelům. Potom Novofundlandský pes a Landseer jsou snad ti nejlaskavější psi vůbec. Ono se i jejich původní využítí, jež jim dalo vzniknout, ubírá tímto směrem. Byli to skuteční pracanti naprosto oddaní (nejen) svým lidem. Pomáhali rybářům tahat sítě z vody, nosili z lodě na loď vzkazy, zachraňovali tonoucí při ztroskotání lodi, ochotně se vrhali do ledové vody pro nástroje spadlé z lodě, tahali vozíky s nákladem a někteří dokonce náklad nosili připevněný na hřbetě. Překvapivě prý poháněli soustruhy na dřevo a kovářům výhně a údajně je využívali i zemědělci, kteří neměli koně. Jejich využití tedy bylo pomáhat lidem. To jim zůstalo dodnes. Jsou to dobrosrdeční, trpěliví, oddaní, poměrně dobře ovladatelní, odolní a příjemní psi vhodní i k dětem. Vyskytnou se i jedinci poněkud ostřejší ráže, ale to zpravidla bývá jen vlivem vedení. Dnes jsou stále hojně využívaní k záchraně tonoucích a jako psi do rodiny. Pak jsou tu plemena jako leonberger, hovawart, boxer, rotvajler a jim podobní, jejichž původním úkolem bylo tahaní vozíků s nákladem nebo střežení majetku. Nikdy nebyli využívaní ve válkách nebo k zápasům s šelmami či lidmi. Byli a jsou to rodinní psi, kteří stále oddaně střeží svou milovanou rodinu a vše, co k ní patří. Dnes jsou vhodní ke služebnímu výcviku, ale i k téměř všem psím sportům. Až na boxera je možné chovat tyto psy v kotci, ale mnohem lépe je jim s jejich rodinou v domě. Dokonce je možné jejich držení i ve větším bytě, ale pak je nutné, aby psi byli dobře zespolečenštěni již v ranném věku, ovladatelní a měli by mít denně možnost dostatečného vyběhání.
Švýcarští salašničtí psi: - Jedná se o trikolorní švýcarské psi, jejichž původním využitím bylo tahat vozíky s nákladem a pohánět stáda dobytka. Museli být dostatečně silní, aby dokázali odrazit případný útok predátorů nebo zlodějů. Jsou to dobří rodinní psi, vhodní i k dětem. Lze je poměrně dobře cvičit a uplatní se i v některých ze psích sportů. Jsou sice dosti inteligentní na to, aby pochopili, co se po nich chce, ale bývají poněkud svéhlaví, takže vrcholové akce jsou vhodnější pro jiná plemena. Mají hustou odolnou srst, takže je možné je bez problému ustájit celoročně v kotci, ale spokejenější jsou v rodinném kruhu. Doma bývají obvykle klidní až lenivý, ale venku ožijí a dovedou být neúnavní dříči.

Tady už uvádím jejich seznam:
(více)
29.11.2007 15:05:00 | Autor: maya | stálý odkaz

Blog se teprve připravuje

blog se teprve připravuje (více)
29.11.2007 14:42:00 | Autor: maya | stálý odkaz

OVČÁČTÍ A HONÁČTÍ PSI

Přehled plemen FCI zařazených do skupiny ovčáckých a honáckých psů. Jsou zde plemena psů vyšlechtěná jako:
ovčáčtí psi - určení k úzké spolupráci s člověkem(ovčákem) jako pomocná síla k ovládání dobytka, hlavně stád ovcí;tito psi denně vynaložili spoustu sil při plnění pánových pokynů a téměř neustálém obíhání kolem stáda, aby se žádný kus neoddělil od ostatních. Jsou vhodní téměř k jakémukoliv výcviku. Pro svou učenlivost, pohyblivost a výdrž jsou vynikající především v psích sportech. Potřebují spoustu pohybu a zaměstnání, ale i hojný kontakt se svými lidmi nebo s vlastními domácími zvířaty. Nedělá jim potíže zvyknout si na nový domov nebo pána, a to ani v pozdějším věku.
honáčtí psi - vyšlechtění k hnaní převážně hovězího dobytka ve spolupráci s člověkem. Tito psi poháněli dobytek štípáním do kopyt. Taktéž potřebují spostu pohybu a zaměstnání. Ale nejsou tak snadno ovladatelní jako ovčáci. Jsou velmi vypočítaví (slušně řečeno). Bývají to dobří a odvážní hlídači. Jsou vhodní i pro kynologické sporty a výcvik. Co se učení týče, jsou velice chápaví a chytří, ale umí být dosti svéhlaví, takže jim trvá trochu déle, než na povel poslechnou. A pokud se jim nezdá, že by povel pro ně měl nějaký smysl, tak ho pravděpodobně odmítnou splnit.
a pastevečtí psi - určení k samostatnému střežení mnohohlavého stáda dobytka na pastvě, a to v často dost drsných klimatických podmínkách. Tito psi bývají dosti dominantní a není vůbec lehké je ovládat. Proto obvykle ani nejsou vhodní k výcviku. Mají vynikající obranářské a strážní vlohy, a proto absolutně není potřeba je tomu učit. Jsou přirozeně nedůvěřiví k cizím a tvrdí k sobě i při obraně. Jakmile má pastevecký pes dojem, že jeho pán či majetek je v nebezpečí, okamžitě zasáhne, a to dost tvrdě a nekompromisně. Ale nikoliv bezhlavě (jako to dělají teriéři). Potřebují volnost a pozemek, který by mohli střežit. Jsou odolní vůči klimatickým podmínkám(až na příšerný vedro), takže mohou být celoročně umístěni venku. Právě proto jsou i velmi vhodnými kandidáty pro samostatné střežení např. autobazarů a podobně. Na pozemek střežený dvěma pasteveckými psi nemá nikdo šanci ani vkročit.

Tady je seznam jednotlivých plemen: (více)
29.11.2007 11:32:54 | Autor: maya | stálý odkaz

Přehled plemen podle FCI

Plemena psů uznaná a rozdělená FCI (mezinárodní kynologickou organizací) (více)
29.11.2007 11:30:07 | Autor: maya | stálý odkaz

skupiny plemen

Psí plemena se rozdělují do skupin. To má svůj důvod, protože jednotlivé skupiny v podstatě škatulkují psí rasy podle jejich původního využití - tedy podle účelu, ke kterému byli vyšlechtěni. On totiž účel, ke kterému byl pes vyšlechtěn, velmi silně ovlivňuje jeho charakter(způsob myšlení a chování), na jehož základě je nutno přizpůsobit naše jednání, výchovu, výcvik a v neposlední řadě taky zaměstnání(tím myslim činnost, kterou pes vybije energii a ukojí jeho chuť dělat něco, k čemu potřebuje použít taky mozek). Bohužel drtivá většina lidí tyto důležité rozdíly absolutně ignoruje. A tak vznikají problémoví psi - např.: pitbulové "požírající" lidi nebo neposlušní a toulaví bíglové, tvrdohlaví jezevčíci, uštěkaní krysaříci, neovladatelní a vzteklí jorkšírové atd.atd. Protože pitbul potřebuje zápasit, jezevčík norovat, bígl stopovat, krysařík a jorkšír lovit hlodavce....a ne se válet věčně přežraní na gauči a deset hodin denně čekat o samotě zavření v bytě na pána. K válení se na gauči byla vyšlechtěna společenská plemena, ale to samozřejmě respektuje málokdo. Tady některé skupiny plemen psů uvádím: (více)
28.11.2007 01:18:40 | 0 komentářů | Autor: Maya | stálý odkaz

ach ty jpg,gif atd

bohužel... (více)
28.11.2007 00:39:28 | Autor: Máya | stálý odkaz

Molossové

Tady je zatim seznam jednotlivých molossů (více)
27.11.2007 23:10:11 | Autor: Máya | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se